303/2015 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016
ikona P
Číslo předpisu 303/2015 Sb.
Částka 129
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 11. 2015
Rozeslán dne 23. 11. 2015
Platnost od 23. 11. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců pro přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2016.
Nákladové indexy věkových skupin pojištěnců pro přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2016 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.