154/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie ČR a příslušníci Celní správy ČR ve správním řízení
ikona P
Číslo předpisu 154/2007 Sb.
Částka 56
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 4. 6. 2007
Rozeslán dne 29. 6. 2007
Platnost od 29. 6. 2007
Účinnost od 1. 7. 2007
Platnost do 31. 8. 2017
Provádí předpis 159/2006 Sb.
Zrušen předpisem 14/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Nařízením vlády se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení.

Účinnost 1.7.2007.