230/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 230/2004 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 4. 2004
Rozeslán dne 29. 4. 2004
Platnost od 29. 4. 2004
Účinnost od 20. 5. 2004
Platnost do 31. 12. 2006
Novelizuje předpis 186/1996 Sb.
Zrušen předpisem 575/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • v §1 se v poslední větě slova "3 až 5 mg barviva" nahrazují slovy "minimálně 3 mg barviva".
  • §2 se včetně nadpisu zrušuje.

Účinnost změn dnem 20. května 2004.