259/2010 Sb. - O elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) - úplné znění zákona č. 127/2005 Sb.
Číslo předpisu 259/2010 Sb.
Částka 95
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 2. 2005
Rozeslán dne 21. 5. 2010
Platnost od 21. 5. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Úplné znění pr. př. 127/2005 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 153/2010 Sb.