168/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 168/1998 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 6. 1998
Rozeslán dne 16. 7. 1998
Platnost od 16. 7. 1998
Účinnost od 16. 7. 1998
Novelizuje předpis 337/1992 Sb., 586/1992 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb.