117/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/93 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/93 Sb., a zákon č. 328/91 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/93 Sb., a mění zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví
ikona P
Číslo předpisu 117/1994 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 4. 1994
Rozeslán dne 8. 6. 1994
Platnost od 8. 6. 1994
Účinnost od 1. 7. 1994
Opraven předpisem REG 961301
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 54/1990 Sb., 328/1991 Sb., 424/1991 Sb., 563/1991 Sb., 166/1993 Sb.
Novelizován předpisem 296/2007 Sb.