79/2017 Sb. - Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
ikona P
Číslo předpisu 79/2017 Sb.
Částka 28
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 2. 2017
Rozeslán dne 17. 3. 2017
Platnost od 17. 3. 2017
Účinnost od 1. 9. 2017
Provádí předpis 159/2006 Sb.
Novelizován předpisem 95/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví strukturu a formát pro podávání oznámení o činnostech, o majetku a o příjmech a závazcích podle §9 až 11 zákona o střetu zájmů.