43/1980 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád
ikona P
Číslo předpisu 43/1980 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 10. 4. 1980
Rozeslán dne 24. 4. 1980
Platnost od 24. 4. 1980
Účinnost od 24. 4. 1980
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb.