295/2011 Sb. - Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění
ikona P
Číslo předpisu 295/2011 Sb.
Částka 104
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 9. 2011
Rozeslán dne 12. 10. 2011
Platnost od 12. 10. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Provádí předpis 167/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Nařízení vlády stanoví způsob hodnocení rizik ekologické újmy, kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění a bližší podmínky provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních opatření a nápravných opatření.

Účinnost 1.1.2012.