225/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
ikona P
Číslo předpisu 225/2000 Sb.
Částka 67
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 6. 2000
Rozeslán dne 26. 7. 2000
Platnost od 26. 7. 2000
Účinnost od 26. 7. 2000
Platnost do 24. 1. 2001
Provádí předpis 29/2000 Sb.
Zrušen předpisem 28/2001 Sb.