538/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
ikona P
Číslo předpisu 538/2006 Sb.
Částka 174
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 11. 2006
Rozeslán dne 8. 12. 2006
Platnost od 8. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007.
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2007 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2007.