294/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008
ikona P
Číslo předpisu 294/2007 Sb.
Částka 96
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 11. 2007
Rozeslán dne 27. 11. 2007
Platnost od 27. 11. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem financí se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008.
Nákladové indexy pro přerozdělování pojistného na všeobecné zdravotní pojištění pro rok 2008 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Účinnost 1.1.2008.