59/1983 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení
ikona P
Číslo předpisu 59/1983 Sb.
Částka 10
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 3. 1983
Rozeslán dne 30. 5. 1983
Platnost od 30. 5. 1983
Účinnost od 1. 10. 1983
Platnost do 30. 6. 2000
Provádí předpis 41/1957 Sb., 174/1968 Sb., 24/1972 Sb.
Zrušen předpisem 124/2000 Sb.