106/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
ikona P
Číslo předpisu 106/2010 Sb.
Částka 39
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 3. 2010
Rozeslán dne 19. 4. 2010
Platnost od 19. 4. 2010
Účinnost od 1. 5. 2010
Platnost do 17. 11. 2015
Novelizuje předpis 1/2008 Sb.
Zrušen předpisem 291/2015 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Změny v ustanoveních:

  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §1, §2, §3, §6 (změny),
  • Část čtvrtá "Ochrana zdraví zaměstnanců před nepříznivými účinky optického záření" (§8 až §11a) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3 až 5 - nové znění,
  • v příloze č. 1 až č. 3 (změny).

Účinnost změn 1.5.2010.