36/2018 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 36/2018 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 2. 2018
Rozeslán dne 7. 3. 2018
Platnost od 7. 3. 2018
Účinnost od 7. 3. 2018
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 7.3.2018, s výjimkou bodu 9, který nabývá účinnosti dne 1.1.2019.
Novelizuje předpis 378/2007 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Změny v ustanoveních:

  • §67, §104, §108 (změny),
  • bod 9. - účinnost od 1.1.2019
    • v §108 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova ", nebo při předepisování léčivých přípravků postupuje v rozporu s §80 odst. 1".

Čl. II - Přechodné ustanovení