496/2004 Sb. - Vyhláška o elektronických podatelnách
ikona P
Číslo předpisu 496/2004 Sb.
Částka 171
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 7. 2004
Rozeslán dne 22. 9. 2004
Platnost od 22. 9. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 29. 6. 2012
Provádí předpis 227/2000 Sb.
Zrušen předpisem 167/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
Vyhláška Ministerstva informatiky stanoví postupy orgánů veřejné moci uplatňované při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a strukturu údajů kvalifikovaného certifikátu, na základě kterých je možné podepisující osobu při přijímání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny jednoznačně identifikovat.
Účinnost 1.1.2005.