301/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie
ikona P
Číslo předpisu 301/2013 Sb.
Částka 115
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 9. 2013
Rozeslán dne 27. 9. 2013
Platnost od 27. 9. 2013
Účinnost od 1. 10. 2013
Provádí předpis 300/2013 Sb.
Novelizován předpisem 286/2016 Sb., 140/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).
Vyhláška Ministerstva obrany stanoví způsob zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzor služebního průkazu a barevné provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie.
§6 - Přechodná ustanovení

  1. Do 31. prosince 2018 lze užívat reflexní vesty ve stávajícím barevném provedení, které je vyobrazeno v příloze č. 7 k vyhlášce č. 212/2003 Sb.
  2. Do 31. prosince 2018 lze užívat služební vozidla se zvláštním barevným provedením a označením stanoveným v §3 vyhlášky č. 212/2003 Sb.

Účinnost 1.10.2013.