79/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 79/2004 Sb.
Částka 25
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 1. 2004
Rozeslán dne 25. 2. 2004
Platnost od 25. 2. 2004
Účinnost od 25. 2. 2004
Platnost do 30. 5. 2004
Novelizuje předpis 147/1996 Sb.
Zrušen předpisem 326/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  • V §19 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 314/2001 Sb., se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, včetně poznámek pod čarou č. 9a) a 9b).

Účinnost změn 25.2.2004.