114/2019 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
ikona P
Číslo předpisu 114/2019 Sb.
Částka 49
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 4. 2019
Rozeslán dne 26. 4. 2019
Platnost od 26. 4. 2019
Účinnost od 30. 4. 2019
Provádí předpis 592/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 592/1992 Sb., o státní statistické službě.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí stanovuje nastavitelné parametry přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020 a požadavky na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování, které jsou uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce.