180/2001 Sb. - Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie
ikona P
Číslo předpisu 180/2001 Sb.
Částka 68
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 5. 2001
Rozeslán dne 6. 6. 2001
Platnost od 6. 6. 2001
Účinnost od 6. 6. 2001
Platnost do 5. 6. 2001
Ruší předpis 180/2001 Sb.
Provádí předpis 13/1993 Sb.
Zrušen předpisem 180/2001 Sb.