259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
ikona P
Číslo předpisu 259/2012 Sb.
Částka 88
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 7. 2012
Rozeslán dne 26. 7. 2012
Platnost od 26. 7. 2012
Účinnost od 1. 8. 2012
Ruší předpis 191/2009 Sb.
Provádí předpis 499/2004 Sb.
Novelizován předpisem 283/2014 Sb., 85/2019 Sb., 504/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví podrobnosti výkonu spisové služby veřejnoprávními původci.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, se zrušuje.

Účinnost 1.8.2012.