543/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 543/2002 Sb.
Částka 189
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2002
Rozeslán dne 31. 12. 2002
Platnost od 31. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Platnost do 31. 12. 2004
Novelizuje předpis 177/2000 Sb.
Ruší předpis 55/1976 Sb.
Zrušen předpisem 642/2004 Sb.