329/2012 Sb. - O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů - úplné znění zákona č. 499/2004 Sb.
Číslo předpisu 329/2012 Sb.
Částka 120
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 6. 2004
Rozeslán dne 30. 5. 2012
Platnost od 30. 5. 2012
Účinnost od 1. 7. 2012
Úplné znění pr. př. 499/2004 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 167/2012 Sb.