31/2003 Sb. - Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel
ikona P
Číslo předpisu 31/2003 Sb.
Částka 10
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Přijat dne 23. 1. 2003
Rozeslán dne 3. 2. 2003
Platnost od 3. 2. 2003
Účinnost od 1. 7. 2003
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) nabývá účinnosti dnem 1.10.2005.
Platnost do 30. 9. 2005
Ruší předpis 204/2001 Sb.
Provádí předpis 143/2001 Sb.
Novelizován předpisem 245/2003 Sb.
Zrušen předpisem 361/2005 Sb.