204/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
ikona P
Číslo předpisu 204/2002 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 2002
Rozeslán dne 24. 5. 2002
Platnost od 24. 5. 2002
Účinnost od 24. 5. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 3 až 5, 11, 42, 44, 47 až 49 a 54 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Platnost do 2. 12. 2004
Novelizuje předpis 21/1997 Sb.
Zrušen předpisem 594/2004 Sb.