151/2010 Sb. - Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 151/2010 Sb.
Částka 53
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 4. 2010
Rozeslán dne 21. 5. 2010
Platnost od 21. 5. 2010
Účinnost od 1. 7. 2010
Novelizuje předpis 97/1993 Sb., 239/2000 Sb.
Novelizován předpisem 484/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví podmínky pro uskutečňování zahraniční rozvojové spolupráce a poskytování humanitární pomoci do zahraničí hrazených ze státního rozpočtu a působnost orgánů státní správy a České rozvojové agentury v této oblasti.

Účinnost 1.7.2010.

Změny dalších zákonů:

  • Změna v §7 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §4 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 241/2000 Sb., kde se na konci textu odstavce 4 doplňují slova ", a pro materiální humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí2d)".

Účinnost změn 1.7.2010.