60/2008 Sb. - Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území)
ikona P
Číslo předpisu 60/2008 Sb.
Částka 18
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 2. 2008
Rozeslán dne 26. 2. 2008
Platnost od 26. 2. 2008
Účinnost od 1. 3. 2008
Platnost do 17. 3. 2011
Novelizuje předpis 395/1992 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Zrušen předpisem 64/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí stanoví

 • plány péče, označování a evidence území chráněných podle zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, a to
  • obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování,
  • obsah a náležitosti návrhů na vyhlášení zvláště chráněného území, ochranného pásma zvláště chráněného území nebo zón ochrany přírody,
  • podrobnosti o vedení ústředního seznamu ochrany přírody, a
  • způsob označení zvláště chráněných území, ptačích oblastí, smluvně chráněných území a památných stromů.

Účinnost 1.3.2008.

Změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

 • §10, §11, §12 a §13 se zrušují,
 • §16, §22 (změny),
 • Příloha č. I se zrušuje.

Účinnost změn 1.3.2008.