287/2010 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví
ikona P
Číslo předpisu 287/2010 Sb.
Částka 107
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 10. 2010
Rozeslán dne 20. 10. 2010
Platnost od 20. 10. 2010
Účinnost od 1. 11. 2010
Platnost do 31. 12. 2012
Provádí předpis 695/2004 Sb.
Zrušen předpisem 383/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. rozsah a postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a údajů o tunokilometrech,
  2. náležitosti plánů pro zjišťování emisí a tunokilometrů,
  3. podstatné změny pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech, které je nutné oznámit, a
  4. formuláře žádosti o přidělení povolenek.

Účinnost 1.11.2010.