211/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 530/90 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/92 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 211/2002 Sb.
Částka 82
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 4. 2002
Rozeslán dne 24. 5. 2002
Platnost od 24. 5. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Platnost do 31. 12. 2023
Novelizuje předpis 530/1990 Sb., 214/1992 Sb., 199/1994 Sb.
Novelizován předpisem 41/2004 Sb., 257/2004 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.