91/1998 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
ikona P
Číslo předpisu 91/1998 Sb.
Částka 34
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 4. 1998
Rozeslán dne 30. 4. 1998
Platnost od 30. 4. 1998
Účinnost od 1. 8. 1998
Poznámka k účinnosti Čl. VI bod 1 nabývá účinnosti dnem 1.7.1998.
Novelizuje předpis 94/1963 Sb., 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 337/1992 Sb., 117/1995 Sb.
Novelizován předpisem 281/2009 Sb., 329/2011 Sb., 89/2012 Sb.