328/2001 Sb. - Vyhláška o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
ikona P
Číslo předpisu 328/2001 Sb.
Částka 127
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 9. 2001
Rozeslán dne 18. 9. 2001
Platnost od 18. 9. 2001
Účinnost od 18. 9. 2001
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 25, 27 a 28 nabývají účinnosti dnem 30.6.2002.
Ruší předpis 25/2000 Sb.
Provádí předpis 239/2000 Sb.
Novelizován předpisem 429/2003 Sb., 377/2021 Sb.