429/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
ikona P
Číslo předpisu 429/2003 Sb.
Částka 140
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 27. 11. 2003
Rozeslán dne 12. 12. 2003
Platnost od 12. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Novelizuje předpis 328/2001 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2, §7 až §16, §19, §22 až §24 (změny),
  • nadpis části páté (§25 a násl.) zní: "ZÁSADY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU KRAJE A VNĚJŠÍHO HAVARIJNÍHO PLÁNU",
  • Nadpis pod označením §25 zní: "Havarijní plán kraje",
  • §25 (změny),
  • nadpis pod označením §27 zní: "Vnější havarijní plán jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie",
  • §27 až §29 (změny),
  • Přílohy č. 1 a 2 - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Havarijní plán kraje a vnější havarijní plány se zpracují v souladu s touto vyhláškou do 30. září 2004.
Účinnost změn 1.1.2004.