309/2009 Sb. - O archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů - úplné znění zákona č. 499/2004 Sb.
Číslo předpisu 309/2009 Sb.
Částka 93
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 6. 2004
Rozeslán dne 26. 6. 2009
Platnost od 26. 6. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Úplné znění pr. př. 499/2004 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 190/2009 Sb.