670/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 670/2004 Sb.
Částka 228
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 12. 2004
Rozeslán dne 30. 12. 2004
Platnost od 30. 12. 2004
Účinnost od 30. 12. 2004
Novelizuje předpis 458/2000 Sb.
Novelizován předpisem 158/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).
Naše poznámka na úvod:
Novela má 274 bodů, 19 bodů Přechodných ustanovení, mění celkem 537 dílčích ustanovení zákona.
Zákonodárce nepoužil institutu vacatio legis a stanovil účinnost novely dnem publikace.
Takový způsob tvorby práva lze snad přirovnat jen k "vymetání hnoje z Augiášova chléva", nikoliv koncepční legislativní činností.
Změny v ustanoveních:

 • §1 až §11 (změny),
 • §12 "Povinnosti nad rámec licence" - nové znění,
 • vkládá se nový §12a "Dodavatel poslední instance",
 • §14, §16, §17 (změny),
 • §19 se zrušuje,
 • §20 "Regulační výkazy" - nové znění,
 • §21 až §24 (změny),
 • vkládá se nový §24a "Oddělení provozovatele přenosové soustavy",
 • §25 (změny),
 • vkládá se nový §25a "Oddělení provozovatelů distribuční soustavy",
 • §26 (změny),
 • §27 "Operátor trhu s elektřinou" - nové znění,
 • §28 až §31 (změny),
 • §32 "Kombinovaná výroba elektřiny a tepla a výroba elektřiny z druhotných energetických zdrojů" včetně poznámek pod čarou č. 6) a 6a) - nové znění,
 • §33, §35, §36, §38, §40, §41, §44 až §46, §49 (změny),
 • §50 "Smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou" - nové znění,
 • §51, §52, §54 (změny),
 • §55 "Trh s plynem" - nové znění,
 • §56 (změny),
 • §57 "Výrobce" a §58 "Provozovatel přepravní soustavy" - nové znění,
 • vkládá se nový §58a "Oddělení provozovatele přepravní soustavy",
 • §59 (změny),
 • vkládá se nový §59a"Oddělení provozovatelů distribuční soustavy",
 • §60 (změny),
 • §61 "Obchodník s plynem" - nové znění,
 • vkládá se nový §61a "Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran",
 • §62, §63 (změny),
 • §64 "Plynárenské dispečinky a Bilanční centrum" včetně poznámky pod čarou č. 10a) - nové znění,
 • §65 až §69 (změny),
 • §71 "Měření" - nové znění,
 • §72 "Smlouvy mezi účastníky trhu s plynem" - nové znění,
 • §73 (změny),
 • §74 "Neoprávněný odběr, neoprávněná přeprava, neoprávněná distribuce a neoprávněné uskladnění plynu" - nové znění,
 • §75 "Omezení dovozu a vývozu plynu" - nové znění,
 • §76 až §78, §80, §81, §86, §87 až §89 (změny),
 • §90 "Přestupky" a §91 "Správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících" - nové znění,
 • §92 až §96, §98 (změny).

Důležitá jsou i Přechodná a závěrečná ustanovení, uvedená v čl. II, body 1. a 19. novely.
Účinnost změn 30.12.2004.

Poznámka na závěr:
Při tvorbě tohoto legislativního skvostu vyčerpal zákonodárce v některých nově vložených ustanoveních všechna písmena abecedy, která často dále "třídí" s použitím číselné řady. V důsledku této legislativní píle "nakynul" energetický zákon přibližně o 60 stran textu.
Bez povšimnutí nelze nechat ani nová sankční ustanovení (§90, §91), umožňující uložení pokuty až do výše 50 milionů Kč.