229/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
ikona P
Číslo předpisu 229/2004 Sb.
Částka 75
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 4. 2004
Rozeslán dne 29. 4. 2004
Platnost od 29. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení §4 odst. 1 a 3 a přílohy č. 1 a 2 pozbývají platnosti dnem 31.12.2004.
Platnost do 31. 5. 2010
Ruší předpis 227/2001 Sb., 48/2003 Sb.
Provádí předpis 56/2001 Sb.
Zrušen předpisem 133/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví v souladu s právem Evropských společenství stanoví požadavky na jakost pohonných hmot pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jakosti pohonných hmot.
Zrušuje se:

  1. Vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.
  2. Vyhláška č. 48/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti.

Účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Ustanovení §4 odst. 1 a 3 a přílohy č. 1 a 2 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2004.