227/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
ikona P
Číslo předpisu 227/2001 Sb.
Částka 84
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 6. 2001
Rozeslán dne 29. 6. 2001
Platnost od 29. 6. 2001
Účinnost od 1. 7. 2001
Poznámka k účinnosti Ustanovení příloh č. 1 a 2 této vyhlášky nabývají účinnosti dnem 1.1.2003 a ustanovení příloh 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.
Platnost do 30. 4. 2004
Provádí předpis 56/2001 Sb.
Novelizován předpisem 48/2003 Sb.
Zrušen předpisem 229/2004 Sb.