264/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 264/2017 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 7. 2017
Rozeslán dne 18. 8. 2017
Platnost od 18. 8. 2017
Účinnost od 1. 11. 2017
Novelizuje předpis 64/1986 Sb., 634/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

 • Změna zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §2 včetně poznámek pod čarou č. 9 až 11 - nové znění,
  • §2a se zrušuje,
  • §3 včetně poznámky pod čarou č. 12 - nové znění,
  • §5 a §5a včetně poznámky pod čarou č. 13 - nové znění,
  • vkládají se nové §5b „Krycí prostředek“ až §5d „Opatření k evidenční ochraně“ včetně nadpisů,
  • §6 - nové znění,
  • vkládá se nový §6a,
  • §7, §7b, §8 (změny),
  • §9 - nové znění,
  • §13a (změny),
  • vkládá se nový §16.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v §3, §20f a §20u zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.