253/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/99 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 253/2001 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 6. 2001
Rozeslán dne 25. 7. 2001
Platnost od 25. 7. 2001
Účinnost od 25. 7. 2001
Platnost do 30. 12. 2012
Novelizuje předpis 95/1999 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.