291/2019 Sb. - Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
ikona P
Číslo předpisu 291/2019 Sb.
Částka 124
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 10. 2019
Rozeslán dne 12. 11. 2019
Platnost od 12. 11. 2019
Účinnost od 1. 12. 2019
Platnost do 31. 12. 2023
Ruší předpis 291/2019 Sb.
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Novelizován předpisem 245/2021 Sb., 321/2022 Sb.
Zrušen předpisem 291/2019 Sb., 437/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Předmět úpravy

Nařízení vlády upravuje mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví.