224/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 224/2006 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 26. 5. 2006
Platnost od 26. 5. 2006
Účinnost od 26. 5. 2006
Novelizuje předpis 15/1998 Sb., 189/2004 Sb.
Novelizován předpisem 241/2013 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a
č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka na úvod:
Poté, co byl zákon o kolektivním investování "zcela zprzněn" zákonem č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, rozeslaným ve Sbírce zákonů dne 8.3.2006 (s účinností od 1.4.2006), přichází jeho "euronovela", která má "pouhých" 227 bodů a mění znovu 405 jeho dílčích ustanovení, a to (jak jinak v České republice…), s účinností dnem vyhlášení.
Ať žije "právní jistota" kolektivních investorů!

Změny:

 • Změna zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 (změny),
  • vkládá se nový §2a včetně poznámek pod čarou 2a až 2f,
  • §4, §5, §11 až §13, §15, §20 až §28, §30, §41, §43 až §45, §47, §48 (změny),
  • §49 - nové znění,
  • vkládají se nové §49a "Obecná ustanovení k investování speciálních fondů, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti" a §49b včetně nadpisu,
  • §51 - nové znění,
  • §52 - nové znění,
  • §53 "Speciální fond nemovitostí" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §53a až §53j včetně nadpisů,
  • §54 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §55 (změny),
  • §56 "Speciální fond kvalifikovaných investorů" a §57 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 - nové znění,
  • §58, §60, §62 (změny),
  • §64 "Udělení povolení" včetně nadpisu - nové znění,
  • §66, §69 až §78 (změny),
  • vkládá se nový §81a,
  • §82, §83 (změny),
  • §84 "Statut a zjednodušený statut" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §84a,
  • §85, §86 (změny),
  • §87 - nové znění,
  • §88 (změny),
  • §89 - nové znění,
  • §91, §92, §94, §96, §98, §100, §101 (změny),
  • v části desáté se doplňuje hlava III "ZMĚNA STATUTU" (§101a),
  • §102, §103, §113 až §115, §119 až §122 (změny),
  • §123 "Správní delikty banky nebo zahraniční banky, která má pobočku umístěnou na území České republiky a které mají uzavřenou smlouvu se zahraničním fondem kolektivního investování" včetně nadpisu - nové znění,
  • §124, §126, §127, §129, §131 až §133, §136, §138, §139 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, body 1. až 7. novely.
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §13 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 26.5.2006.