9/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 9/2013 Sb.
Částka 5
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 12. 2012
Rozeslán dne 14. 1. 2013
Platnost od 14. 1. 2013
Účinnost od 1. 2. 2013
Novelizuje předpis 361/2007 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Změny v ustanoveních:

  • v §25 odst. 7 se číslo "60" nahrazuje číslem "90",
  • Příloha č. 2 - nové znění.

Účinnost změn 1.2.2013.