36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
ikona P
Číslo předpisu 36/2006 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 1. 2006
Rozeslán dne 9. 2. 2006
Platnost od 9. 2. 2006
Účinnost od 1. 3. 2006
Provádí předpis 21/2006 Sb.
Novelizován předpisem 331/2006 Sb., 390/2007 Sb., 194/2008 Sb., 15/2009 Sb., 484/2009 Sb., 384/2010 Sb., 441/2011 Sb., 456/2012 Sb., 401/2013 Sb., 346/2014 Sb., 389/2015 Sb., 411/2016 Sb., 409/2017 Sb., 265/2018 Sb., 280/2019 Sb., 316/2019 Sb., 486/2020 Sb., 393/2021 Sb., 154/2022 Sb., 331/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování).
Vyhláška Ministerstva vnitra stanoví:

  • Seznam obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci,
  • způsob a postup vyznačení vidimace,
  • způsob a postup vyznačení legalizace,
  • vzor osvědčení, kterým se prokazuje složení zkoušky podle §14 odst. 1 písm. c) zákona,
  • ověřovací doložky, a
  • vzor ověřovací knihy.

Účinnost 1.3.2006.