90/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 90/2014 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 4. 2014
Rozeslán dne 21. 5. 2014
Platnost od 21. 5. 2014
Účinnost od 21. 5. 2014
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. III bodů 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 15 nabývají účinnosti dne 1.7.2014.
Novelizuje předpis 458/2000 Sb., 165/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

 • §11 (změny),

 • bod 2. - změny s účinností od 1.7.2014

 • v §23 odst. 1 písm. e) - změny,

 • §24 (změny),

 • bod 4. - změny s účinností od 1.7.2014

 • v §24 odst. 3 písm. d) - změny,

 • bod 5. - změny s účinností od 1.7.2014

 • v §25 odst. 3 písm. c) - změny,

 • bod 6. - změny s účinností od 1.7.2014

 • v §25 odst. 3 písm. d) - změny,

 • §25 (další změny),

 • bod 8. - změny s účinností od 1.7.2014

 • v §30 odst. 1 písm. d) - změny,

 • bod 9. - změny s účinností od 1.7.2014

 • v §50 odst. 6 (změny),

 • §98a (změny).


Čl. II - Přechodné ustanovení >>
 

 • Změna zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:

 • ​§2, §4 až §6, §12, §13, §24, §25, §28 (změny),
 • bod 15. - změny s účinností od 1.7.2014
 • v §37 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5,
 • §53 (změny).


Účinnost změn 21.5.2014 s výjimkou ustanovení čl. III bodů 2, 4, 5, 6, 8, 9 a 15, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2014.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.