56/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 56/2014 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 3. 2014
Rozeslán dne 7. 4. 2014
Platnost od 7. 4. 2014
Účinnost od 7. 4. 2014
Novelizuje předpis 499/2004 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
Změny v ustanoveních:

  • §3, §18a, §46, §48, §49 (změny),
  • vkládá se nový §57a,
  • §69a (změny),
  • §71 - nové znění,
  • §72, §74, §75, §86 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).


Čl. II - Přechodné ustanovení