386/2020 Sb. - Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
ikona P
Číslo předpisu 386/2020 Sb.
Částka 155
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 15. 9. 2020
Rozeslán dne 25. 9. 2020
Platnost od 25. 9. 2020
Účinnost od 26. 9. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 26.9.2020, s výjimkou ustanovení čl. III a IV, která nabývají účinnosti 1.1.2021.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 456/2011 Sb., 164/2013 Sb.
Ruší předpis 340/2013 Sb., 419/2013 Sb., 254/2016 Sb., 127/2018 Sb., 279/2018 Sb., 264/2019 Sb.
Anotace

Zrušení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, a změna a zrušení dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. I - Zrušení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí a souvisejících právních předpisů

Čl. II - Přechodná ustanovení

Změny:

  • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - účinnost od 1.1.2021.

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Přechodná ustanovení - účinnost od 1.1.2021.

  • Změna v §11 odst. 8 v zákoně č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.

Čl. VI - Přechodné ustanovení

  • Změna v §1 odst. 4 v zákoně č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení