257/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
ikona P
Číslo předpisu 257/2011 Sb.
Částka 89
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 8. 2011
Rozeslán dne 30. 8. 2011
Platnost od 30. 8. 2011
Účinnost od 14. 9. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení §3 písm. b) a d) vyhlášky ve znění vyhlášky č. 257/2011 Sb. pozbývají platnosti uplynutím dne 31.5.2015.
Platnost do 30. 8. 2012
Novelizuje předpis 337/2010 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.
Změny v ustanoveních:
§3 "Těkavé organické látky" včetně nadpisu - nové znění,
§4 až §6 (změny),
v příloze č. 1 a č. 5 (změny).

Účinnost změn:

  1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení (14.9.2011).
  2. Ustanovení §3 písm. b) a d) vyhlášky č. 337/2010 Sb., ve znění této vyhlášky pozbývají platnosti uplynutím dne 31. května 2015.