246/2016 Sb. - Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
ikona P
Číslo předpisu 246/2016 Sb.
Částka 96
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 7. 2016
Rozeslán dne 29. 7. 2016
Platnost od 29. 7. 2016
Účinnost od 29. 7. 2016
Provádí předpis 17/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.
Vyhláška Ministerstva financí stanoví způsob provádění osobní prohlídky celníkem.