361/2019 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
ikona P
Číslo předpisu 361/2019 Sb.
Částka 151
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 12. 2019
Rozeslán dne 31. 12. 2019
Platnost od 31. 12. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Opraven předpisem REG 20004001
Ruší předpis 209/2017 Sb.
Provádí předpis 29/2000 Sb., 127/2005 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

1. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a

2. č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu stanoví vzor průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb.

§3 - Zrušovací ustanovení