O vydání výnosu o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory
ikona P
Číslo předpisu REG 890102
Částka 1
Druh předpisu oznámení
Druh předpisu (podrobně) oznámení ministerstva
Přijat dne 30. 1. 1989
Rozeslán dne 30. 1. 1989
Platnost od 30. 1. 1989
Účinnost od 15. 2. 2013
Platnost do 8. 6. 1992
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Zrušen předpisem 251/1992 Sb.