330/2012 Sb. - Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
ikona P
Číslo předpisu 330/2012 Sb.
Částka 121
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 10. 2012
Rozeslán dne 12. 10. 2012
Platnost od 12. 10. 2012
Účinnost od 15. 10. 2012
Provádí předpis 201/2012 Sb.
Novelizován předpisem 83/2017 Sb., 68/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

  1. způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,
  2. rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění a
  3. rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace.

Účinnost 15.10.2012.